Finanser, økonomi og jura

Forretningsområderne finanser og økonomi har ikke kun rent sprogligt et mangeartet og krævende indhold. På dette strengt regulerede område giver de her gældende krav om kompliance ekstra kompleksitet.

Vore faglige oversættere inden for områderne finanser og økonomi er klar over, hvor vigtigt det er at holde deres kundskaber helt opdaterede. Takket være deres mangeårige erfaring og dybe kendskab kan vi levere tidskritiske tekster som f.eks. måneds- og årsberetninger eller kontrakter rettidigt og på en kompetent måde.

Udfordrende oversættelser af juridiske dokumenter hører også til vores rigt nuancerede leveringsportefølje. Alle medarbejdere, som arbejder med fortrolige oplysninger, er selvfølgelig bundet af en tavshedspligt. Statsautoriserede eller alment bemyndigede oversættere er desuden af deres kompetente lands- eller delstatsret forpligtet til at være diskrete, og ikke hverken videregive de forhold, som de er blevet bekendt med gennem deres arbejde, eller informere tredjemand om disse. De er dermed underlagt særlige krav om fortrolighed.

HOVEDOPGAVER

Auditeringer
Forretningsplaner
Kompliance og skat
Vedtægter
Selskabs- og kvartalsrapporter
Handelsregisterudskrifter

Investor Relations (IR)
Årsregnskaber
Personalestyring
Aftaleret og patentlov

BRANCHER

Advokatfirmaer
Banker
Konsulentfirmaer
Offentlige institutioner & domstole
PR- og IR-bureauer
Revisorer & skatterådgivere
Firmaer
Forsikringsselskaber
etc.

Kontakt