Industri og teknik

Tekniske oversættelser forudsætter en særlig forståelse, præcision, samvittighedsfuldhed, terminologisk korrekthed, troværdighed og en flydende og læsbar stil og kræver ikke mindst et tæt samarbejde ved udførelsen af dine projekter.

For eksempel er velformulerede og professionelle oversættelser en entydig, økonomisk fordel for din tekniske maskin- eller anlægsdokumentation. De er forudsætningen for at forhindre formodede eller faktiske fejl på grund af fejlbetjening og reducerer for så vidt eventuelle garantikrav og omkostninger til kundeservice, som ikke må undervurderes. Den kvalitetsfordel, som du derved opnår, bidrager ikke uvæsentligt til et gnidningsfrit og sikkert driftsforløb.

HOVEDOPGAVER

Instruktionsbøger, drifts-, montage- og vedligeholdelsesvejledninger

Faglige artikler
Manualer
Kataloger
Testrapporter
Software-dokumentation
Teknisk dokumentation

BRANCHER

Vedvarende energi

Arkitekter
Bygge- og anlægsbranchen
Databaser
Elektroteknik
IBC
Informatik / EDB
Logistik
Maskin- og anlægsbyggeri

Mode / beklædning
Tekstilindustri
etc.

Kontakt