Fagoversættelser, korrekturlæsning, lektorater, tolkning

Inden for alle vore kompetenceområder og alle vore hovedopgaver har WordBoss erfarne, højt kvalificerede oversættere og korrekturlæsere til rådighed. Ud over en universitetsuddannelse tilfører mange af vore medarbejdere yderligere kvalifikationer til deres arbejde – for eksempel praktisk erfaring fra industri og/eller forskning. Til alle opgaver sammensætter vi et ekspertteam, hvis sammensætning afhænger af sprogkombinationen og den påkrævede faglige viden. For at garantere optimal kvalitet oversætter og korrekturlæser oversætterne hos WordBoss principielt til deres modersmål.

Lektorat/korrekturlæsning


Takket være vores team med højt kvalificerede lingvister er vi i stand til at gennemarbejde dine opgaver så grundigt som overhovedet muligt.

Vi har på nuværende tidspunkt allerede bearbejdet hundredevis af tekster både på engelsk, tysk og dansk samt på andre fremmedsprog.

Vores Team kan for eksempel kontrollere og optimere bøger, artikler, tidsskrifter, præsentationer, hjemmesider, instruktionsbøger eller PR-materiale og lignende dokumenter med hensyn til retskrivning, tegnsætning, stilistik, sætningsbygning, ordvalg og logisk opbygning.

Tilbudte sprog


Vi oversætter og korrekturlæser alle verdenssprog.

Tolkning dansk<>tysk


Ud over den personlige kundeservice koncentrerer Dr. Malene Stein Poulsen, indehaver og grundlægger af WordBoss, sig om oversættelses- og tolkningsservice fra og til tysk.

Stabile økonomiske forhold, veletablerede firmaer, stor købekraft og geografisk nærhed – det er de afgørende faktorer, som gør Danmark interessant for investorer og investeringsselskaber fra Tyskland.

En vellykket kommunikation med alle brancher inden for økonomi og finanssektoren forudsætter perfekt kendskab til det danske sprog og den danske kultur.

Malene Stein Poulsen er beskikket som tolk og oversætter i det danske sprog ved landsretten i Hannover og ved OLG Hamm. Hendes know-how og hendes erfaring er efterspurgt inden for talrige arbejdsområder overalt i Tyskland.

Siden sin edsaflæggelse i 1998 har Malene Stein Poulsen med stor succes arbejdet for firmaer, retssystemet, myndigheder og ikke mindst for talrige privatkunder.

Oversættelser


WordBoss tilbyder oversættelser inden for fagområderne jura, økonomi, teknik, videnskab, medicin, marketing & reklame, inkl. hjemmesider. Derudover servicerer vi selvfølgelig også privatkunder og offentlige institutioner.

Vi lægger stor vægt på, at de oversættelser, som vi udfører, yderligere understreger kvaliteten på dine produkter og din kommunikations gennemslagskraft.

En konstant høj oversættelseskvalitet, hurtig og gnidningsløs afvikling af dine opgaver samt fair priser er for os en selvfølge.

Fagoversættelser kræver særlig præcision, samvittighedsfuldhed, terminologisk formuleringssikkerhed og sprogfærdighed.

For at leve op til de høje krav til fagoversættelser, benytter vi erfarne fagoversættere eller oversættere, som er bemyndiget af tyske domstole, og som har den fornødne sproglige og økonomiske fagkundskab.

For at løse dine opgaver benyttes udelukkende modermålsoversættere, som er fortrolige med de pågældende fagområder.

Hos WordBoss arbejder vi efter 4-øjne-princippet, dvs. en oversættelse, som er foretaget af en faglig oversætter, korrekturlæses til slut af en anden oversætter.

Kontakt