Videnskab, forskning og undervisning

Når videnskabelige tekster oversættes, er korrekt og entydig gengivelse af emnespecifikt, videnskabeligt indhold i målsproget altafgørende. Oversættelse af videnskabelige tekster er rent sprogligt meget krævende, og til dette skal der benyttes en erfaren specialist, som er kompetent på alle områder.

Videnskab skal nødvendigvist oversættes. Til dette krævende fagområde skal der dog kun benyttes modermålsoversættere med optimale kvalifikationer og lang erfaring. Mange kompetente og specialiserede oversættere har ofte også ekstra kvalifikationer på det videnskabelige område.

Vi kan til hver opgave sammensætte et ekspert-team af oversættere eller korrekturlæsere, hvis sammensætning er tilpasset efter den ønskede sprogkombination og den påkrævede faglige viden.

HOVEDOPGAVER

Brochurer
Faglige artikler
Flyers
Forskningsrapporter
Pressemeddelelser
Videnskabelige publikationer

BRANCHER

Tekniske universiteter
Forskningscentre
Medicin
Medicinteknik
Farmaceutik
Stiftelser
Universiteter

Kontakt