Om WordBoss

Vores oversættelsesarbejde har fokus på verdenssproget engelsk – med finjusteringer til den britiske, amerikanske og såkaldte ”internationale”, nutidige variant lingua franca inden for politik og økonomi. Vi servicerer selvfølgelig også talrige privatkunder og offentlige institutioner.

Vi oversætter naturligvis ikke kun til engelsk men kan også opfylde alle formelle, juridiske krav og foretage attesterede oversættelser til tysk og andre målsprog. Desuden tilbyder vi specielt den skandinaviske sprogpakke, her først og fremmest dansk, efterfulgt af svensk og norsk.

Vores netværk af professionelle oversættere omfatter også modermålsoversættere i for eksempel Finland, Storbritannien/USA, Frankrig, Holland, Syd- og Østeuropa, Mellemøsten og Asien, som kan deres håndværk, og som i årevis har bevist deres faglige kunnen og deres troværdighed.

WordBoss-teamet går til hver opgave med stor forståelse for kundernes og deres målgruppers forventninger og krav. De og deres krav har altid første prioritet!

Profil

Dr.iur. Malene Stein Poulsen, LL.M.

Firmaets grundlægger og indehaver · msp@wordboss.de


er dansker, har grundlagt firmaet, og har siden 1998 udbygget det til et af de mest velrenommerede oversættelsesbureauer i Tyskland.

 • Dr. Poulsen har efter sin uddannelse på Aarhus Universitet i Danmark og på Université de Poitiers i Frankrig afsluttet sit jurastudium.
 • Fra 1993 arbejdede hun som videnskabelig medarbejder på institut for international privatret og sammenlignende ret på Universität Osnabrück.
 • I 1995 erhvervede hun der en cand.jur.-grad (LL. M.)
 • I 1998 en doktorgrad inden for jura (dr.jur.)
 • I slutningen af april 1997 modtog hun Estrid- og Carl-Torkild-Hansen-prisen, som doteres med 20.000 kroner, en udmærkelse, som gives til ”meget lovende unge jurister”.
 • Fra 2000 til 2009 arbejdede hun som videnskabelig referent på Max-Planck-Institut for udenlandsk og international privatret i Hamburg og var blandt andet ansvarlig for retsområderne i landene Danmark, Finland og Sverige i den europæiske Study Group on a European Civil Code.
 • Siden 1998 har Malene Stein Poulsen været beskikket som tolk og oversætter i det danske sprog ved landsretten i Hannover og ved OLG Hamm.

Hendes oprindelse og hendes interkulturelle uddannelsesforløb har tidligt gjort Malene Stein Poulsen interesseret i problematikken med kommunikation på tværs af sprog. På baggrund af retsvidenskabsstudiet i Danmark, Frankrig og Tyskland er hun også med små, betydningsbærende nuancer meget fortrolig med disse sprog.


Publikationer fra Dr. Malene Stein Poulsen

 • Samarbejde vedrørende Principles of European Law. Study Group on a European Civil Code. Personal Security (PEL Pers. Sec.), 2007.
 • Tingsret i Europa. Landerapport Danmark, universitetsforlag Rasch 
Osnabrück 1999 (i samarbejde med Tanya-Caroline Hitchcock)
(udgivet af Prof. Dr. Christian v. Bar).
 • Den norske lov om skadeserstatning, VersRAI 1998, 44 ("Tillæg udland" i tidsskriftet forsikringsret [VersR]) - Download (tysk)
 • Den danske lov om skadeserstatning, VersRAI 1998, 29 ("Tillæg udland“ i tidsskriftet forsikringsret [VersR]) 
Godkendelse af oversættelsen fra det danske justitsministerium - Download (tysk)
 • Den danske aftalelov, VersRAI 1997, 29 ("Tillæg udland" i tidsskriftet forsikringsret [VersR]) 
Godkendelse af oversættelsen fra det danske justitsministerium - Download (tysk)
 • Den danske lov om forsikringsaftaler, VersRAI 1997, 54 ("Tillæg udland“ i tidsskriftet forsikringsret [VersR]) 

Godkendelse af oversættelsen fra det danske justitsministerium - Download (tysk)
 • Den danske lov om patientforsikring, VersRAI 1995, 19 ("Tillæg udland“ i tidsskriftet forsikringsret [VersR]) - Download (tysk)

Kontakt